Sabtu, 13 Ogos 2011

RAMALAN SEJARAH SPM KERTAS 2 2011


SEJARAH KERTAS 2 SPM
TEMA DAN BAB/SUB TAJUK  YANG DIJANGKA  DITANYA PADA TAHUN 2011
TINGKATAN 4

TEMA 7 : TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN MANUSIA

                a) Tamadun Indus  m.s  24 – 27
                b) Tamadun Hwang Ho m.s 31 – 33 (Sains & Teknologi)

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

                a) Pendidikan m.s 53
                b) Perundangan India (S)  m.s  46 – 47
                c) Ekonomi di China m.s  51 – 53
                d) Seni bina Tamadun India m.s  60

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

                a) Kerajaan Maritim
               
-          Loaksi,Faktor,cirri-ciri
-          Kerajaan Srivijaya,Kedah Tua (Agraria)

                b) Pengaruh Hindu Buddha
                c) Pembaharuan Islam terhadap Hindu Buddha

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

                a) Hijrah (semua aspek) m.s. 118 – 129
                b) Piagam Madinah
                c) Perang Dalam Islam m.s. 129 – 137

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

                a) Khalifah Ali dan Uthman
                b) Sumbangan Umaiyyah dan Abasiyah m.s. 151 – 156
                c) Pertembungan Tamadun Islam
BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA

                a) Gaya Hidup,Pendidikan di Tanah Melayu  m.s. 201 – 207
                b) Perdagangan (mata wang,percukaian dll) m.s. 208 – 209


TEMA 9 : TAMADUN EROPAH DAN KESANNYA DI ASIA TENGGARA

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

                a) Zaman Gelap/Zaman Pertengahan/Revolusi  Pertanian (S) m.s. 215 -216

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN PERKEMBANGANNYA  TERHADAP EKONOMI

                a) Dasar Pekebun Kecil/Akta Tanah  m.s. 258 – 263
                b) Faktor Perkembangan Pengangkutan dan PerhubunganTINGKATAN 5

TEMA 10 : NASIONALISME

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

                a) Filipina,Indonesia dalam aspek Birokrasi
                b) Nasionalisme di Thailand tahap 1 dan 2

BAB 2 : NASIONALISME DI  MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

                a) Peranan akhbar dan majalah – Tema dan Isu m.s. 50 – 54
                b) Persatuan spt KMM/NGO m.s. 54 – 57

TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA  BANGSA MALAYSIA

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

                a) Kelantan,Terengganu dan Negeri  Sembilan
                b) Idea  Negara  Bangsa oleh Bismarck/De Couvour (Itali)
                c) Kerajaan Islam Madinah

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

                a) Malayan Union m.s. 95 (sudut pandangan jika dilaksanakan)
                b) Tokoh-tokoh dalam PTM 1948  m.s. 108 – 110


BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

                a) Suruhanjaya Reid dan Isi Perjanjian 1957 m.s. 125 – 130


BAB 6 : PENGUKUHAN  NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

                a) Idea,Faktor pembentukan,akta  Malaysia dan Inti pati  m.s. 151 – 153

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

                a) Lambang-lambang seperti Lagu NegaraKu,Jata Negara,Jalur Gemilang
                b) Kerajaan Persekutuan/Bidang Kuasa Kerajaan Persekutuan/Negeri
                c) Pilihan raya

BAB 8 : PEMBANGUNAN UNTUK PERPADUAN DAN KESEJAHTERAAN

                a) Dasar Pelajaran kebangsaan ( E ) m.s. 212 – 210
                b) Dewan Bahasa dan Pustaka,Kebudayaan Kebangsaan dan Sukan m.s. 216 – 218
                c) Wawasan 2020 (Untuk Perpaduan)

TEMA 12 : MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

                a) Perang Dunia 1
                b) Blok Dunia
                c) Perang Dingin
                d) Komanwel,NAM,Negara Selatan-Selatan
                e) Fungsi Badan PBB m.s. 245 -247

AMARAN !  INI HANYALAH RAMALAN,CALON DINASIHATI BELAJAR SEMUA TEMA DAN BAB

Entri yang lepas lepas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...