Isnin, 7 Mac 2011

SOALAN LATIHAN KBKK SEJARAH TINGKATAN 4


TINGKATAN 4
BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN  AWAL MANUSIA
1.   1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.
2.   Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar.

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN
 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf  dengan negara maju hari ini?
 2. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanrayanya?
 3. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi?
BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan agrarian dan maritime saling bergantung antara satu sama lain?
 2. Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya?
 3. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggan kepada masyarakat hari ini?
BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
 1. Pada pandangan anda, apakah kesan amalan jahiliyah ke atas masyarakat Arab yang hidup dalam kesesatan?
 2. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan dri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan sebagaimana yang sering berlaku ke atas masyarakat Arab Jahiliyah?
 3. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w?
 4. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam?
BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
 1. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?
 2. Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?
BAB 6:  PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
 1. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor  yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang?
 2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam memperkukuh kedaulatan negara Malaysia?
 3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman kegemilangan Islam, bagaimanakah kita boleh memajukan lagi bidang pendidikan kita pada hari ini?
BAB 7:  ISLAM DI ASIA TENGGARA
 1. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada usaha menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara.
 2. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam boleh membawa kepada kemajuan masyarakat Asia Tenggara?
BAB 8:  PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
 1. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk Islam?
 2. Pada pandangan anda, bagaimanakah Islam telah memajkan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?
 3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengaruh kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Abbasiyah dan Utmaniyah dalam sistem pemerintahan dan perundangan kerajaaj Kesultanan Melayu?
BAB 9:  PERKEMBANGAN DI EROPAH
 1. Pada pendapat anda,bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah.
 2. Pada pengetahuan sejarah anda,mengapakah sistem feudalism di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalism yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu?
 3. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang berlaku di Eropah.
 4. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku di Eropah.
 5. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah.
BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

1.    Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah kesan peningkatan jumlah penduduk imigran Cina dan India di Tanah Melayu.
2.    Berdasarkan pengetahuan anda,apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika pemerintahan British kepada masyarakat Melayu?

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Entri yang lepas lepas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...