Isnin, 27 Jun 2011

SEJARAH MALAYSIA TEMA 4

Perusahaan bijih timah dan getah di Tanah Melayu telah berkembang pesat selepas kedatangan British . Bincangkan kesan-kesan perkembangan bijih timah dan getah ke atas ekonomi Tanah Melayu.


PENGENALAN (3 m)

1. Perlombongan bijih timah sudah pun bermula sebelum kedatangan British lagi.
2. Tanah Melayu pernah mengeksport bijih timah ke India, Arab dan China.
3. Penanaman getah pula telah diperkenalkan oleh British dengan membawa masuk benih dari Amazon.
4. Kedua-dua kegiatan ini mencapai perkembangan pesat semasa era pemerintahan British di Tanah Melayu.
5. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama dunia bagi bijih timah dan getah.


ISI-ISI (20 m)

1. Perkembangan Ekonomi
Menjelang akhir abad ke 19 ciri-ciri ekonomi moden Tanah Melayu telah muncul. Teras ekonomi Tanah Melayu adalah berlandaskan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah.

Kedua-dua bahan ini merangkumi 47 % daripada keseluruhan pendapatan Negara.

2. Perkembangan sistem perhubungan.

Perkembangan sistem perhubungan moden iatu pembinaan rangkaian landasan Keretapi dan jalanraya turut memajukan lagi ekonomi Tanah Melayu.
Peringkat awal pembinaan jalanraya dan landasan keretapi adalah dirangsangkan oleh keperluan untuk mengangkut bijih timah dan juga disebabkan tiadanya istem perhubungan yang memuaskan kecuali melalui sistem sungai dan kereta lembu sebelum tahun 1874.

Kemajuan Pelabuhan.
- Dengan wujudnya landasan keretapi pertama beberapa pelabuhan baru mula
Muncul contohnya Port Weld, Telok Anson dan Port Swettenham.

Kemunculan Bandar Baru.
§ Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan munculnya bandar
§ Bandar baru di kawasan pendalaman
§ Bandar-bandar ini kemudianya mengambilalih fungsi pentadbiran daripada Bandar
§ di pesisiran pantai atau kuala sungai . contohnya Taiping, Ipoh, KL dan Seremban.
§ KL menjadi tempat pertemuan jalanraya dan jalan keretapi yang utama.
§ Gemas merupakan tempat persimpangan jalan keretapi ke pantai barat dan pantai timur.

Ketidakseimbangan Perkembangan Ekonomi.

§ Negeri-negeri yg mengalami perubahan paling besar ialah Selangor dan Perak Yang kaya dengan bijih timah. Di negeri-negeri tersebut British telah membina Infrastruktur yang lengkap.

§ Pahang yg mempunyai keadaan geografi, masalah pengangkutan, kekurangan infrastruktur dan galian yang berharga terus merosot.

§ Terengganu dan Kelantan yg tidak mempunyai potensi bijih timah dan getah. Ketinggalan dari aspek perkembangan ekonomi.

Perkembangan Industri Sampingan.
- Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah turut membawa kepada
Perkembangan perusahaan sampingan yang berkait rapat dengan kedua-dua perusahaan tersebut. Contohnya;

a. Industri peleburan bijih timah di Pulau Pinang dan Seberang Perai.
b. Industri berasaskan getah seperti membuat kasut dan barangan berasaskan getah.
c. Industri membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah seperti
Syarikat United Engineers.

Peluang Pekerjaan.
- Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyediakan peluang
pekerjaan.
- Keadaan ini menyebabkan tumpuan kepada akativiti ekonomi dan pembinaan
infrastruktur di kawasan Bandar atau kawasan yang kaya dengan bijih timah dan getah.

Kemunculan Sistem Dwiekonomi.
- Sektor pertanian tradisional seperti penanaman padi dan penangkapan ikan tidak
diambil berat oleh British.
- Pertanian tradisional yg diamalkan oleh orang Melayu terus ketinggalan dan
berbentuk sara diri sahaja.
- Muncul sistem dwiekonomi di Tnah Melayu yg terdiri daripada kegiatan
ekonomi moden yang berlandaskan eksport di Bandar dan eknomi tradisional
yang berlandaskan pertanian sara diri di kawasan luar Bandar.

KESIMPULAN (2 m)


- Perusahaan bijih timah dan getah telah emngalami perkembangan yg pesat dan
membawa kesan yang nyata keatas ekonomi Tanah Melayu.
- Kesan-kesan tersebut telah membantu British meningkatkan pendapatan dan
mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu.
- Di samping itu penduduk Tanah Melayu turut mendapat faedah dan meningkatkan
taraf hidup mereka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Entri yang lepas lepas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...