Rabu, 20 Julai 2011

Huraikan susun lapis masyarakat feudal di China dan Jepun sebelum kedatangan
kuasa Barat.
Pengenalan
Susun lapis masyarakat feudal China, dan Jepun dibahagikan kepada golongan
pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja,
golongan bangsawan dan pembesar manakala golongan diperintah terdiri
daripada rakyat biasa.
ISI:
A. China
1. Maharaja
a. Lapisan teratas ialah maharaja
b. Maharaja berkuasa mutlak
c. Maharaja mendapat mandat memerintah dari syurga.
2. Bangsawan
a. Menduduki lapisan kedua selepas maharaja.
b. Terdiri daripada pembesar pusat, wilayah dan tempatan.
c. Dilantik dan ditauliahkan kuasa memerintah oleh maharaja.
d. Membantu maharaja dalam pentadbiran negara.
e. Pemilihan pembesar berdasarkan kelulusan Peperiksaan Awam.
f. Kuasa mereka dikawal oleh maharaja.
3. Golongan rakyat biasa.
a. Golongan Sarjana mempunyai kedudukan yang tinggi dan boleh menjadi
pegawai kerajaan berdasarkan kelulusan mereka dalam Peperiksaan Awam.
Rujukan Online – http://sejarahstpm.blogspot.com Page 18
b. Golongan petani dianggap sangat penting kerana mereka membekalkan
makanan.
c. Golongan Artisan/tukang mahir, mereka mempunyai kemahiran dalam bidang
tertentu seperti pertukangan besi, kraftangan, dan barangan tembikar.
d. Golongan pedagang- dianggap rendah tarafnya kerana perdagangan dianggap
satu pekerjaan yang hina.
e. Golongan hamba – lapisan paling bawah dalam susun lapis masyarakat feudal
di China.
B. Jepun
1. Maharaja menduduki lapisan paling atas.
a. Semasa pemerintahan Shogun Tokugawa, maharaja tidak mempunyai kuasa
kerana Shogun telah merampas kuasa maharaja.
b. Shogun merupakan pemerintah sebenar di Jepun pada ketika itu.
c. Shogun memerintah Jepun menerusi sistem pembesar feudal.
2. Pembesar
a. Pembesar feudal iaitu Daimyo, menduduki lapisan selepas Shogun.
b. Terdapat Daimyo Shimpan, Fudai dan Tozama.
c. Daimyo Shimpan terdiri daripada ahli keluarga Tokugawa, ditempatkan di
kawasan strategik.
d. Daimyo Tozama ialah daimyo luar, dikawal ketat oleh Shogun kerana daimyo ini
tidak menyetujui pemerintah Shogun.
3. Pahlawan
a. Mereka digelar Samurai atau panglima jepun yang kuat, menduduki lapisan
selepas daimyo.
b. Samurai sangat setia kepada daimyo.
c. Samurai dilarang melibatkan diri dalam pekerjaan lain walaupun di masa aman.
Rujukan Online – http://sejarahstpm.blogspot.com Page 19
4. Petani
a. Petani menduduki lapisan selepas Samurai.
b. Memainkan peranan membekalkan beras kepada rakyat.
c. Mereka dikehendaki membayar 40-50% hasil keluaran beras mereka kepada
daimyo sebagai cukai tahunan.
5. Golongan Artisan
a. Meraka mahir dalam bidang pertukangan seperti membuat pedang dan
peralatan lain.
6. Golongan Pedagang
a. Menduduki lapisan paling bawah memandangkan Jepun menjalankan dasar
tutup pintu.
Kesimpulan
Masyarakat feudal China membenarkan mobiliti sosial, rakyat biasa boleh
menduduki jawatan yang tinggi dalam kerajaan jika lulus peperiksaan awam.
Berbanding dengan Jepun, masyarakat feudal Jepun tidak membenarkan mobiliti
sosial. Pembahagian golongan di Jepun dibuat berdasarkan warisan turuntemurun

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Entri yang lepas lepas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...